Συμμετοχή στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αιτηθούν μέχρι τη Δευτέρα 18/1/2021 (μέσω των κηδεμόνων τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες)  τη συμμετοχή τους στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων που πρόκειται να δημιουργηθούν στο νομό Ηρακλείου.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων διεξάγονται κανονικά. Κάθε μάθημα της παρ. 1 διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία ειδικών μαθημάτων καλύπτει 2-4 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από 1 έως και 4 μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.

Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν 12 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική.

Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση 3752/ΓΔ4 (ΦΕΚ 68/Β/14-01-2021)

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο