Επιµορφωτικές δράσεις για τις/τους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης

Eπιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί το σχολικό έτος 2020-2021 για Παράλληλη Στήριξη σε σχολικές μονάδες Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης, τις οποίες διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και θα υλοποιηθούν από τη ΣΕΕ ΕΑΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα:
1. Νόμος 4547/2028 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.», παρ. 2 άρθρο 4.
2.ΦΕΚ 4299/2018 «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου».
3.Πλαίσιο ετήσιου προγραμματισμού έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης πράξη 19/12-10-2020.
4.Πλαίσιο ατομικού προγραμματισμού ΣΕΕ ΕΑΕ για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις για τις/τους εκπαιδευτικούς που έχουν τοποθετηθεί το σχολικό έτος 2020-2021 για Παράλληλη Στήριξη σε σχολικές μονάδες Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης, τις οποίες διοργανώνει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και θα υλοποιηθούν από τη ΣΕΕ ΕΑΕ.
Οι επιµορφωτικές δράσεις θα έχουν ως θέμα :
«Η Ενταξιακή Εκπαίδευση μέσα από το Θεσμό της Παράλληλης στήριξης – Σχεδιασμός του Ε.Π.Π. του μαθητή» και θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το παρατιθέμενο πρόγραμμα, ως ακολούθως:

Τετάρτη 16/12/2020 9:00-10.30 Εκπ/κοί Παράλληλης Στήριξης Δ/νσης
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τετάρτη 16/12/2020 11:00-12:30 Εκπ/κοί Παράλληλης Στήριξης Δ/νσης
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τετάρτη 16/12/2020 14:00-15:30 Εκπ/κοί Παράλληλης Στήριξης Δ/ νσης
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πέμπτη 17/12/2020 9:00-10.30 Εκπ/κοί Παράλληλης Στήριξης Δ/ νσης
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Πέμπτη 17/12/2020 14:00-15:30 Εκπ/κοί Παράλληλης Στήριξης Δ/ νσης
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η είσοδος στην επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από τον ψηφιακό σύνδεσμο: https://minedu-primary.webex.com/meet/evidaki
Για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης παρακαλούμε να ακολουθήσετε ημερομηνίες και ώρες που παρατίθενται, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα.

 


Η ΣΕΕΕΑ & ΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης


Μαρία Εμμ.Γιγουρτάκη

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο