Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα

Ενημερωθείτε σχετικά από την τελευταία εγκύκλιο που αφορά “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα” η οποία αντικαθιστά την προϊσχύουσα.


Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας την 78η εγκύκλιο με ισχύ για το διάστημα από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο