Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ενημερωθείτε σχετικά από το Φ.Ε.Κ. 6445/16-12-2022 τ. Β’  που αφορά “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ” τα οποία αντικαθιστούν την προϊσχύουσα εγκύκλιο.


Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Φ.Ε.Κ.6445/16-12-2022 τ.Β’ με ισχύ για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο