Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ενημερωθείτε σχετικά από το Φ.Ε.Κ. 389/28-01-2023 τ. Β’  που αφορά “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ” τα οποία αντικαθιστούν την προϊσχύουσα εγκύκλιο.


Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Φ.Ε.Κ. 389/28-01-2023_τ.Β’  με ισχύ για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο