Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Ενημερωθείτε σχετικά από την 84η εγκύκλιο με θέμα “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ” τα οποία αντικαθιστούν την προϊσχύουσα εγκύκλιο.


Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το 84η εγκύκλιο  με ισχύ για το διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο