Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (72η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Ενημερωθείτε σχετικά από την τελευταία εγκύκλιο που αφορά “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού” η οποία αντικαθιστά την προϊσχύουσα.


Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας την 72η εγκύκλιο με ισχύ για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:01 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο