ΠANΔΕΚΤΗΣ Κατεπειγόντων Ρυθμιστικών Μέτρων

Σας ενημερώνουμε για τη νέα επικαιροποιημένη έκδοση της «Ειδικής Διοικητικής Κωδικοποίησης νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία «ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων».

Στην τρέχουσα έκδοση περιλαμβάνονται 800 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν από την 25.1.2020 μέχρι και την 7.10.2020.

Η τρέχουσα έκδοση συγκροτείται από οκτώ συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII και VIII, Παράρτημα Εγκυκλίων ανά Υπουργείο και Συνολικό Πίνακα Περιεχομένων για την ευχερέστερη περιήγηση στα νομοθετήματα μεταξύ των τόμων. Η έκταση του έργου αριθμεί πλέον περί τις 3.500 σελίδες.

Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ δεν είναι πλέον δυνατόν να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος λόγω του μεγάλου μεγέθους των αρχείων του. Είναι όμως διαθέσιμος διαδικτυακά στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών στο σύνδεσμο: https://www.secdigital.gov.gr/project/pandektis-katepeigonton-rythmistikon-m/

Στον ίδιο ιστότοπο είναι αναρτημένες και οι παλαιότερες εκδόσεις του ΠΑΝΔΕΚΤΗ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της παρακολούθησης της ιστορικότητας των ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Υπενθυμίζουμε, όσον αφορά στα νομοθετήματα που καταγράφονται στον ΠΑΝΔΕΚΤΗ:

  • Ότι εμφανίζονται στην ισχύουσα σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 7.10.2020 μορφή τους, μετά από τυχόν τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από μεταγενέστερα νομοθετήματα.
  • Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε.
  • Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 7.10.2020.
  • Έχουν καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων.

Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπαλλήλων σας καθώς και των φορέων εποπτείας σας

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο