Σε ποια σχολεία έχει ιδρυθεί Ε.Δ.Υ. το σχολικό έτος 2021-2022

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 λειτουργούν Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στα εξής σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας:

1ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 4ο ΔΣ Ηρακλείου
4Ο   ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΛΩΣ
26Ο  12/Θ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
28Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
33Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
40Ο   ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο ΔΣ Ν. Αλικ/σού-Ηροδότειος Σχολή
1Ο  ΔΣ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
2Ο   ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
3Ο  ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
4Ο   ΔΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
4Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
3ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο ΔΣ Τυμπακίου
3Ο  ΔΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
1Ο  ΔΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
2Ο  ΔΣ ΜΟΙΡΩΝ
ΔΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
ΔΣ ΖΑΡΟΥ
4ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο ΔΣ Γαζίου
1Ο  ΔΣ ΓΑΖΙΟΥ
2Ο  ΔΣ ΓΑΖΙΟΥ
1Ο  ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2Ο  ΔΣ ΒΟΥΤΩΝ
ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
5ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 14ο ΔΣ Ηρακλείου
5Ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24Ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
48Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΔΣ Κοκκίνη Χάνι
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
2Ο  ΔΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΣ ΓΟΥΡΝΩΝ
ΔΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
8ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό ΔΣ Ηρακλείου
9Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
15Ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16Ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
53Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Ειδικό ΔΣ Ηρακλείου
37Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
41Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
45Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
46Ο  ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74Ο  ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό ΔΣ Αρκαλοχωρίου
ΔΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
1Ο  ΔΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2Ο  12/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
7 /ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΚΟΥΝΑΒΩΝ
13ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό ΔΣ Μοιρών
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΒΟΡΙΖΙΩΝ
1Ο  ΔΣ ΜΟΙΡΩΝ
ΔΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ
ΔΣ ΑΣΗΜΙΟΥ
ΔΣ ΠΟΜΠΙΑΣ
15ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου
8Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Ηράκλειο-ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου
12Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ
17ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Τυμπάκι-ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΙΡΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
19ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΩΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΦΕΛΙΟΥ
20ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
3ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21ο ΣΔΕΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Γυμνάσιο Γαζίου
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ”

Μετάβαση στο περιεχόμενο