Σε ποια σχολεία έχει ιδρυθεί Ε.Δ.Υ. το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. Φ.2.4/9175/02-09-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, για το σχολικό έτος 2022-2023 στην περιοχή ευθύνης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, έχουν συγκροτηθεί τα παρακάτω Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) με τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξης :

1ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 4ο Δ.Σ. Ηρακλείου
4ο   Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΛΩΣ
260  12/Θ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
280  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
330  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
400   Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ Αλικ/σού
1ο  Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
3ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Δ.Σ. Τυμπακίου
3ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
1ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ
Δ.Σ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ
Δ.Σ. ΖΑΡΟΥ
4ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Δ.Σ. Γαζίου
1ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ
2ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ
1ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
2ο Δ.Σ. ΒΟΥΤΩΝ
Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
5ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 14ο Δ.Σ. Ηρακλείου
5ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24ο  ΟΛΟΗΜΕΡΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
48ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Δ.Σ. Κοκκίνη Χάνι
Δ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
2ο  Δ.Σ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ
Δ.Σ. ΓΟΥΡΝΩΝ
Δ.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
7ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 19ο Δ.Σ. Ηρακλείου
19ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
32ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
36ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου
9ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
15ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
53ο  Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου
23ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
30ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
34ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
43ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
48ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Ειδικό Δ.Σ. Ηρακλείου
37ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
41ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
45ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
46ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74ο  ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρηκόων Ηρακλείου
13ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
47ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο Δ.Σ. ΑΡΧΑΝΩΝ
51ο  ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
12ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δ.Σ. Αρκαλοχωρίου
Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
1ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2ο Δ.Σ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Σ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
Δ.Σ. ΚΟΥΝΑΒΩΝ
13ο Σ.Δ.Ε.Υ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δ.Σ. Μοιρών
Δ.Σ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ
1ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ
Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ
Δ.Σ. ΑΣΗΜΙΟΥ
Δ.Σ. ΠΟΜΠΙΑΣ
14ο Σ.Δ.Ε.Υ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
15ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ηρακλείου
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
16ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
6ο  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Τυμπακίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΙΡΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ
18ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
19ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΕΣΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
20ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΒΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΙΩΝ
21ο Σ.Δ.Ε.Υ. με Κέντρο Υποστήριξης το Γυμνάσιο Γαζίου
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΖΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΛΙΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο