Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. Φ.251/ 27921 /Α5 και με ημερομηνία 9 – 3 – 2021 στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο