Τι είναι η Ε.Δ.Υ. και ποιος είναι ο ρόλος της;

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) έχει αρμοδιότητα την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.

Περισσότερα

Τι είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.);

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμπουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του παλιότερου

Περισσότερα

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.;

Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούνται σε πέντε επίπεδα: α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών: Η διερεύνηση

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο