Η Αναγκαιότητα ανάπτυξης και ενίσχυσης της φωνολογικής και μορφολογικής επίγνωσης, στις γλωσσικές διαταραχές και την κατάκτηση του γραμματισμού.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση από τον Εκπαιδευτικό κ. Νίκα Αναστάσιο (ΠΕ.04.01.50), μέλος του Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου

Περισσότερα

Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19)

Κατά τους τελευταίους μήνες οι κοινωνίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κρίση, που πλήττει καταρχάς την υγεία, αλλά διαχέεται

Περισσότερα

Σύντομος οδηγός για άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση λόγω του κορονοϊού (COVID-19) (οδηγίες για παιδιά)

Τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, λόγω του COVID-19, οι περισσότεροι άνθρωποι (είτε νοσούν είτε όχι) έχουν κληθεί να βρίσκονται στα

Περισσότερα

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που μπορούν γονείς και εκπαιδευτικοί να παρατηρήσουν;

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών.

Περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες: Οι 3 πιο συχνές μορφές που εμφανίζουν τα παιδιά και πώς αντιμετωπίζονται

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε ένα σύνολο διαταραχών, οι οποίες μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να μάθει και να επικοινωνήσει

Περισσότερα

Ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια, αλλά μια αναπτυξιακή διαταραχή

Τα παιδιά με αυτισμό δεν έχουν μόνο δυσκολίες, αλλά και χαρίσματα και εξαιρετικές ικανότητες. Η άγνοια του κόσμου για τη

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο