Το ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Ανακοίνωση

Το Κ.Ε.Σ.Υ. μεταφέρθηκε στη νέα του διεύθυνση Νικ. Πιτσουλάκη 73.

Μπορείτε να μας βρείτε στο χάρτη εδώ

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Αποστολή των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η υποστήριξη των Σχολικών Μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς του, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την ολοκλήρωση της αποστολής τους, τα ΚΕΣΥ δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, της υποστήριξης του συνολικού έργου των Σχολικών Μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Όλες οι δραστηριότητες των ΚΕΣΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕΣΥ Ηρακλείου σχεδιάζει και πραγματοποιεί δράσεις στα εξής επίπεδα:

  • Υλοποίηση ενημερώσεων και επιμορφώσεων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων για βέλτιστες διδακτικές πρακτικές (π.χ. διαφοροποιημένης διδασκαλίας) με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση ή και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας της σχολικής τάξης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της συμπερίληψης, με σκοπό την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των μαθητών ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό τους υπόβαθρο.

  • Διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων με κύριο σκοπό την έγκυρη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Απώτερος σκοπός, η άμβλυνση των προκαταλήψεων που συνδέονται με την αναπηρία, καθώς είναι γνωστό ότι οι προκαταλήψεις επηρεάζουν τη σκέψη και τις πράξεις του ατόμου.

  • Διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων, αλλά και στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι το έργο που ανατίθεται στα ΚΕΣΥ είναι τεράστιο. Αποτελεί, ωστόσο, μια πρόκληση που θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία του ΚΕΣΥ Ηρακλείου με την τοπική κοινωνία, τα Σχολεία, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης.

 Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Ηρακλείου

Ελένη Π. Μαράκη